top of page

de ouderraad

De oudderraad heeft 4 kerntaken:

Hij moet alle ouders informeren en met hen communiceren over het lokale schoolgebeuren en over de eigen werking.

 

Hij moet ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen.

Hij moet de inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

 

 De ouderraad verleent steun aan de activiteiten die door de school georganiseerd worden. Zelf organiseert hij ook activiteiten die tot doel hebben de school financieel te steunen en/of het samenzijn van ouders en kinderen te bevorderen.

Wenst u deel uit te maken van de ouderraad,
maak u dan kenbaar via vbs.sterrebeek@telenet.be

bottom of page