directie &

personeel

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

 

Met het hele team werken wij vanuit een eigentijdse, didactische en pedagogische visie.
Zo trachten wij elk kind vanuit zijn mogelijkheden
en eigenheid optimale kansen te geven.
Wij hebben daarbij oog voor het totale kind
in zijn groei naar volwassenheid.

Wij willen onze leerlingen helpen hun weg te vinden
in de samenleving.

02 - Februari 2022.jpg