MDO

multi-disciplinair overleg

De samenstelling van dit overleg bestaat uit : directie, zorgcoördinator, zorgleerkracht en leerkrachten van de betrokken klas eventueel aangevuld met de CLB - anker. Deze raad draagt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. De klassenraad (de leden van het MDO zonder de CLB – anker) bepaalt in welke klas of leerlingengroep een leerling terecht komt. Klassenraad en directie beslissen in onderling overleg of een leerling al dan niet kan overgaan naar een volgend leerjaar.