top of page

MDO

multi-disciplinair overleg

De samenstelling van dit overleg bestaat uit : directie, zorgcoördinator, zorgleerkracht en leerkrachten van de betrokken klas eventueel aangevuld met de CLB - anker. Deze raad draagt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. De klassenraad (de leden van het MDO zonder de CLB – anker) bepaalt in welke klas of leerlingengroep een leerling terecht komt. Klassenraad en directie beslissen in onderling overleg of een leerling al dan niet kan overgaan naar een volgend leerjaar.

bottom of page